Privacy Beleid

Privacy Beleid

Deze webpagina is voor het laatst aangepast op 16 mei 2018.

Als Stichting Groepsaccommodatie Zonnewende zijn we er ons van bewust dat u vertrouwen in ons stelt, en wij zien het als onze plicht uw privacy te beschermen. We willen u laten weten waarom wij uw gegevens verzamelen en wat wij er mee doen.

Stichting Groepsaccommodatie Zonnewende, gelegen aan de Esscheweg 78, 5721 AN te Sint Michielsgestel respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

  1. De NAW-gegevens van de organisatie met telefoonnummer en e-mailadres. Deze delen wij met de overige groepen die zich op dezelfde dagen op het park bevinden.
  2. De persoonsgegevens van de contactpersonen bij de organisatie. Deze gebruiken wij uitsluitend voor het maken van de reservering en de factuur en voor het vastleggen wie verantwoordelijk is voor de groep.
  3. De persoonsgegevens van de overige gasten gebruiken wij uitsluitend voor het zogenoemde nachtregister, dat noodzakelijk is om veiligheidsredenen (ontruiming) en opgave aan de fiscus van verschuldigde toeristenbelasting. Wij vragen uw organisatie om de volgende gegevens over ieder van onze gasten: voornaam, achternaam en geboortejaar en ‑maand en zijn of haar dieetwens.

Communicatie : Alle door u aangeleverde gegevens worden uitsluitend ontvangen en verwerkt op de Administratie. De gegevens over de organisatie, zoals bedoeld onder punt 1 hierboven, bewaren wij vijf jaren na registratie, de overige gegevens worden terstond na afloop van uw verblijf verwijderd. Persoonsgegevens in ons bezit worden met niemand gedeeld. Wij delen uitsluitend het e‑mailadres van de organisatie, indien contact tussen de organisaties wenselijk is voor onderling overleg.

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van hun eigen persoonsgegevens, voorzover aan de registratie-eisen van andere wetten voldaan blijft.

Indien u uw persoonsgegevens wilt aanpassen of uit onze bestanden wilt laten verwijderen (bijvoorbeeld omdat u inmiddels niet meer bij de organisatie werkzaam bent) kunt u direct contact met ons opnemen via  info@zonnewende.nl

De door ons onder 1, 2 en 3 bovenstaand genoemde gegevens zijn noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst. Stichting Groepsaccommodatie Zonnewende zal nooit of te nimmer uw gegevens doorgeven naar derde partijen op welke manier dan ook. Wij controleren met regelmaat of we aan dit privacybeleid blijven voldoen. Voor uw eventuele vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met:

Stichting Groepsaccommodatie Zonnewende
t.a.v. de administratie
Esscheweg 78
5271 NA  Sint Michielsgestel
073 – 551 2425
info@zonnewende.nl